Pliki w formacie .pdf oraz prezentacje .ppsx


 

Temat: Czym jest zdrowie i choroba oraz jak korzystać z opieki medycznej.
Temat: Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
Temat: Astma i epilepsja – objawy i pierwsza pomoc.
Temat: Dieta i prawidłowe odżywianie.
Temat: Formy spędzania wolnego czasu – "Nordic Walking".
Temat: Formy spędzania wolnego czasu – "Pływanie".
Temat: Ćwiczenia odchudzające.
Temat: Dieta i trening odchudzający.
Temat: Dopalacze.
Temat: Cyberprzemoc.
Temat: Mobbing i bullying w szkole.
Temat: Schemat 4 pytań.
Temat: Metoda Aerobiczna Weidera - zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha.
Temat: Zestaw ćwiczeń wszechstronnie kształtujących kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.
Temat: Otyłość i zestaw ćwiczeń zapobiegających nadwadze.
Temat: Zestaw ćwiczeń korygujących wady postawy.
Temat: Gruźlica – objawy, przyczyny, profilaktyka.
Temat: Cukrzyca – objawy, przyczyny, profilaktyka.
Temat: Choroby serca – objawy, przyczyny, profilaktyka.
Temat: Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej.
Temat: Kalendarz rożnych dni okazjonalnych i obchodów.
Temat: Pierwsza Pomoc – Ułożenia.
Temat: Mediacja szkolna – alternatywna metoda wychowawcza.
Temat: Zasady bezpiecznej kąpieli.
Temat: Pierwsza Pomoc – Najczęstsze zdarzenia.
Temat: Formy spędzania wolnego czasu – „Jogging”.
Temat: Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka.
Temat: Wady postawy.
Temat: Zasady bezpieczeństwa na drodze.
Temat: Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.
Temat: Wpływ papierosów na zdrowie człowieka.
Temat: Wpływ narkotyków na zdrowie człowieka.
Temat: Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym.
Temat: Zestaw ćwiczeń rozciągających – szpagat.
Temat: Zestaw ćwiczeń korygujących wady postawy.